تحلیل اقلیمی گردوغبار معلّق در ایستگاه هواشناسی سرپُل ذهاب (2009 - 1986)

یکی از مهم ترین چالش‌های جهانی، مخصوصا در منطقه خاورمیانه، طوفان‌های گرد و غبار است. با توجه به افزایش روز افزون طوفان‌های گرد و غبار و خطرات ناشی از آن، لزوم بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌های بادسنجی به منظور شناخت این پدیدۀ مخرب زیست محیطی مشخص است. موقعیت ویژه ایستگاه سرپل ذهاب به دلیل بروز پی در پی...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: احمد نوحه گر, اسداله خورانی, احسان تمسکی
Format: Article
Language:English
Published: Ferdowsi University of Mashhad 2013-08-01
Series:جغرافیا و مخاطرات محیطی
Subjects:
Online Access:https://geoeh.um.ac.ir/article_26591_e92bdd795727fefbe615b2bf917800af.pdf

Similar Items