Bilateral spontaneous carotid⁃cavernous fistula: a case report

DOI:10.3969/j.issn.1672⁃6731.2012.02.026

Bibliographic Details
Main Authors: Jing⁃jing CHE, Xu CHEN, Yan⁃jun GUO, Hou⁃zhen TUO, Jia⁃wei WANG, Ji⁃mei LI
Format: Article
Language:English
Published: Tianjin Huanhu Hospital 2012-04-01
Series:Chinese Journal of Contemporary Neurology and Neurosurgery
Subjects:
Online Access:http://www.cjcnn.org/index.php/cjcnn/article/view/155
id doaj-b60c0613c9f94f8bab1eefec21ed94de
record_format Article
spelling doaj-b60c0613c9f94f8bab1eefec21ed94de2020-11-25T00:07:57ZengTianjin Huanhu HospitalChinese Journal of Contemporary Neurology and Neurosurgery1672-67312012-04-01122220223154Bilateral spontaneous carotid⁃cavernous fistula: a case reportJing⁃jing CHEXu CHENYan⁃jun GUOHou⁃zhen TUOJia⁃wei WANGJi⁃mei LIDOI:10.3969/j.issn.1672⁃6731.2012.02.026http://www.cjcnn.org/index.php/cjcnn/article/view/155Carotid⁃cavernous sinus fistulaCarotid artery, internalCase reports
collection DOAJ
language English
format Article
sources DOAJ
author Jing⁃jing CHE
Xu CHEN
Yan⁃jun GUO
Hou⁃zhen TUO
Jia⁃wei WANG
Ji⁃mei LI
spellingShingle Jing⁃jing CHE
Xu CHEN
Yan⁃jun GUO
Hou⁃zhen TUO
Jia⁃wei WANG
Ji⁃mei LI
Bilateral spontaneous carotid⁃cavernous fistula: a case report
Chinese Journal of Contemporary Neurology and Neurosurgery
Carotid⁃cavernous sinus fistula
Carotid artery, internal
Case reports
author_facet Jing⁃jing CHE
Xu CHEN
Yan⁃jun GUO
Hou⁃zhen TUO
Jia⁃wei WANG
Ji⁃mei LI
author_sort Jing⁃jing CHE
title Bilateral spontaneous carotid⁃cavernous fistula: a case report
title_short Bilateral spontaneous carotid⁃cavernous fistula: a case report
title_full Bilateral spontaneous carotid⁃cavernous fistula: a case report
title_fullStr Bilateral spontaneous carotid⁃cavernous fistula: a case report
title_full_unstemmed Bilateral spontaneous carotid⁃cavernous fistula: a case report
title_sort bilateral spontaneous carotid⁃cavernous fistula: a case report
publisher Tianjin Huanhu Hospital
series Chinese Journal of Contemporary Neurology and Neurosurgery
issn 1672-6731
publishDate 2012-04-01
description DOI:10.3969/j.issn.1672⁃6731.2012.02.026
topic Carotid⁃cavernous sinus fistula
Carotid artery, internal
Case reports
url http://www.cjcnn.org/index.php/cjcnn/article/view/155
work_keys_str_mv AT jingjingche bilateralspontaneouscarotidcavernousfistulaacasereport
AT xuchen bilateralspontaneouscarotidcavernousfistulaacasereport
AT yanjunguo bilateralspontaneouscarotidcavernousfistulaacasereport
AT houzhentuo bilateralspontaneouscarotidcavernousfistulaacasereport
AT jiaweiwang bilateralspontaneouscarotidcavernousfistulaacasereport
AT jimeili bilateralspontaneouscarotidcavernousfistulaacasereport
_version_ 1725417589555855360