مدل‌سازی فرآیند نفت‌زایی سنگ منشأ در مقاطع تراستی: مثالی از حوضه زاگرس

فرآیند نفت‌زایی موجب تولید نفت از مواد آلی سنگ‌ها در طی میلیون‌ها سال می‌شود. نفت تولید شده پس از مهاجرت، در سنگ مخزن جمع شده و یک تجمع یا میدان نفتی را تشکیل می‌دهد. در این مطالعه با استفاده از روش مدل‌سازی حوضه، تاریخچه حرارتی در یک مقطع تراستی شبیه‌سازی شده و تاریخچه هیدروکربن‌زایی سنگ‌های منشأ ب...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: ارسلان زینل زاده, سیدرضا موسوی حرمی, محمد کسایی نجفی, مریم میرشاهانی
Format: Article
Language:fas
Published: Research Institute of Petroleum Industry 2015-11-01
Series:Pizhūhish-i Naft
Subjects:
Online Access:https://pr.ripi.ir/article_539_fe4afb984043dae4f8a33181caa6a17e.pdf
Description
Summary:فرآیند نفت‌زایی موجب تولید نفت از مواد آلی سنگ‌ها در طی میلیون‌ها سال می‌شود. نفت تولید شده پس از مهاجرت، در سنگ مخزن جمع شده و یک تجمع یا میدان نفتی را تشکیل می‌دهد. در این مطالعه با استفاده از روش مدل‌سازی حوضه، تاریخچه حرارتی در یک مقطع تراستی شبیه‌سازی شده و تاریخچه هیدروکربن‌زایی سنگ‌های منشأ بررسی شده است. در این مقاله، با استفاده از داده‌های چینه‌شناسی، زمین شناسی و ژئوشیمیایی و به کمک نرم افزار مدل‌سازی یک بعدی، تاریخچه تدفین و نفت‌زایی ترسیم شده است. میزان پختگی مواد آلی سازندها، وضعیت پنجره نفت‌زایی و گاززایی و همچنین میزان کمی هیدروکربن‌زایی برای سنگ‌های منشأ پابده، کژدمی، گرو و سرگلو به‌دست آمده است. از داده‌های پختگی مواد آلی سازندها بر اساس انعکاس ویترینایت، جهت کنترل کیفی کار مدل‌سازی و اطمینان از درستی مدل، استفاده شده است. براساس این مطالعه، در مقطع تراستی، گسل موجب افزایش عمق و پختگی سنگ‌های منشأ و سرعت بخشیدن به فرآیند نفت‌زایی شده است. میزان تاثیر گسل تراستی هنگامی‌که سنگ منشأ به مرحله حداکثر نفت‌زایی نرسیده است، بیشتر خواهد بود. در صورتی که سنگ منشأ قبل از گسل خوردگی بخش عمده توان نفت‌زایی خود را از دست داده باشد، گسل تراستی تاثیری به مراتب کمتر در نفت‌زایی دارد.
ISSN:2345-2900
2383-4528