بررسی خصوصیات شیمیایی و کانی شناسی گرد و غبار ورودی به شمال شرق ایران و پتانسیل بیماری زایی آن

پدیده گرد و غبار یکی از مهم­ترین مخاطرات طبیعی جهان بخصوص در حاشیه بیابان­ها و اقلیم خشک و نیمه خشک است. در فصل تابستان، طوفان‌های گرد و غبار ناشی از وزش بادهای صدو بیست که از بیابان قره‌قوم در جنوب ترکمنستان و بعضاً بستر خشک دریاچه آرال سرچشمه می­گیرند، بخش شمال شرقی ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهند...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: ملیحه باغی, علیرضا راشکی, محمدحسین محمودی قرائی
Format: Article
Language:English
Published: Ferdowsi University of Mashhad 2020-05-01
Series:جغرافیا و مخاطرات محیطی
Subjects:
xrd
Online Access:https://geoeh.um.ac.ir/article_34018_fb5ab43e901e8bf8b4fd181c12033c03.pdf

Similar Items