بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی به محتوای درس طب توانبخشی در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

<span>با بهبود سلامت اجتماعی و کاهش مرگ‌ومیر به نظر می‌رسد که نیاز اجتماعی به خدمات طب توانبخشی بیشتر می‌شود. بنابراین لازم است دانشجویان پزشکی با این زمینه آشنایی داشته باشند، درحالی‌که در برنامة درسی آنان، دروس مرتبط با این رشته گنجانیده نشده است. این تحقیق با هدف ارزیابی نیاز آموزشی دانشجوی...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: سیدرضا سعیدیان, مهین دیانت, مهدی سیاح برگرد, عبدالحسین شکورنیا
Format: Article
Language:fas
Published: Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 2011-04-01
Series:توسعه آموزش جندی‌شاپور
Subjects:
Online Access:http://journals.ajums.ac.ir/article_90485_0274c239d06bf2a45a1af9962011174d.pdf

Similar Items