Pemilihan bahasa dalam komunikasi di laman sosial

Kajian ini bertujuan meninjau pemilihan bahasa dalam komunikasi oleh pengguna laman sosial. Medium komunikasi yang diberikan tumpuan dalam kajian ialah laman sosial yang dapat diakses oleh pengguna internet. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui borang soal selidik sebagai instrumen...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Sa'adiah Ma'alip (Author)
Format: Article
Language:English
Published: Pusat Pengajian Media dan Komunikasi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2015.
Online Access:Get fulltext

Similar Items