Specialistų, dirbančių sveikatos priežiūros įstaigose, socioedukacinis bendravimo aspektas

Bakalauro baigiamajame darbe atskleidžiama sveikatos priežiūros specialistų ir sveikatos problemų turinčių asmenų socioedukacinio bendravimo efektyvinimo prielaidos. Pirmoje darbo dalyje gvildenami tarpasmeninių ir tarpdalykinių santykių aspektai, apžvelgiami socioedukacinio bendravimo tipai, modeli...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Gurklienė, Almida
Other Authors: Radzevičienė, Liuda
Format: Others
Language:Lithuanian
Published: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT) 2011
Subjects:
Online Access:http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2011~D_20111209_111726-91279/DS.005.0.01.ETD
Description
Summary:Bakalauro baigiamajame darbe atskleidžiama sveikatos priežiūros specialistų ir sveikatos problemų turinčių asmenų socioedukacinio bendravimo efektyvinimo prielaidos. Pirmoje darbo dalyje gvildenami tarpasmeninių ir tarpdalykinių santykių aspektai, apžvelgiami socioedukacinio bendravimo tipai, modeliai, analizuojami sveikatos priežiūros specialistų ir sveikatos problemų turinčių asmenų etinių santykių ypatumai, apibūdinamos tarpusavio santykių modelių ypatybės. Antroje darbo dalyje mokslinės literatūros teiginiams pagrįsti buvo atliktas tyrimas. Tyrimas buvo atliktas Biržų rajono pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Tyrime dalyvavo 100 sveikatos problemų turinčių asmenų, bei 100 sveikatos priežiūros specialistų. Tyrimo objektas – specialistų, dirbančių sveikatos priežiūros įstaigose, bendravimo modelio kūrimo socioedukacinis aspektas. Tyrimo tikslas – atskleisti specialistų, dirbančių sveikatos priežiūros įstaigose, bendravimo modelio kūrimo socioedukacinį aspektą. === Assumptions of socioeducational intercourse effectiveness between healthcare specialists and persons having health problems are revealed in the final bachelor work. In the first part of the work aspects of interpersonal and interdisciplinary relations are examined, types and models of socioeducational intercourse are overlooked, peculiarities of ethical relationship between healthcare specialists and persons having health problems are anlysed and features of intercommunion models are defined. A research was done to justify propositions of science literature in the second part of the work. The research was done in primary healthcare establishments in Biržai region. 100 persons having health problems and 100 healthcare specialists took part in the research. The research object is socioeducational aspect of creating a communicative model of healthcare specialists. The research aim is to reveal the socioeducational aspect of creating a communicative model of healthcare specialists.