iCan with iPad : en kvalitativ undersökning kring pedagogers användning av iPad i förskoleverksamheten

Då den digitala tekniken har en betydelsefull roll i samhället anser vi att det är av stor vikt att den integreras i föreskoleverksamheten, något som även läroplanen för förskolan betonar. Vi har valt att undersöka hur och varför pedagoger i förskolan använder sig av iPaden samt om de ser några möjl...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Lang, Josefin, Carlberg, Frida
Format: Others
Language:Swedish
Published: Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö 2013
Subjects:
IKT
Online Access:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-11895
id ndltd-UPSALLA1-oai-DiVA.org-hkr-11895
record_format oai_dc
spelling ndltd-UPSALLA1-oai-DiVA.org-hkr-118952014-06-11T05:00:37ZiCan with iPad : en kvalitativ undersökning kring pedagogers användning av iPad i förskoleverksamhetensweLang, JosefinCarlberg, FridaHögskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljöHögskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö2013iPadsurfplattaIKTpedagogerförskolaförskoleverksamhetDå den digitala tekniken har en betydelsefull roll i samhället anser vi att det är av stor vikt att den integreras i föreskoleverksamheten, något som även läroplanen för förskolan betonar. Vi har valt att undersöka hur och varför pedagoger i förskolan använder sig av iPaden samt om de ser några möjligheter eller hinder med att integrera den i verksamheten. I litteraturdelen behandlas både teoretiska perspektiv och tidigare forskning releventa för det område som har undersökts. För att få tillgång till pedagogernas erfarenheter och tankar kring iPaden genomförde vi en kvalitativ undersökning i form av ett frågeformulär med öppna frågor. Kontakt upprättades via det sociala mediet Facebook där en intresseförfrågan lades ut på ett forum, iPad i skola och förskola. Sex pedagoger deltog i undersökninge. Ett informationsbrev och frågeformulär skickades därefter ut via e-mail tillpedagogerna. Deras svar bearbetades och analyserades utifrån ett konstruktivistiskt och sociokulturellt perspektiv. Utifrån det material som samlades in, både litteratur och erhållna svar från pedagogerna, kunde vi få svar på våra frågeställningar. Undersökningen visade att de tillfrågade pedagogerna främst använder surfplattan som ett kompletterande verktyg i verksamheten med syfte att underlätta dokumentationen av barns lärande och utveckling. Det framgick även, utifrån undersökningen, att det finns både fördelar och nackdelar med att integrerar iPaden i förskolan.   Student thesisinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesistexthttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-11895application/pdfinfo:eu-repo/semantics/openAccess
collection NDLTD
language Swedish
format Others
sources NDLTD
topic iPad
surfplatta
IKT
pedagoger
förskola
förskoleverksamhet
spellingShingle iPad
surfplatta
IKT
pedagoger
förskola
förskoleverksamhet
Lang, Josefin
Carlberg, Frida
iCan with iPad : en kvalitativ undersökning kring pedagogers användning av iPad i förskoleverksamheten
description Då den digitala tekniken har en betydelsefull roll i samhället anser vi att det är av stor vikt att den integreras i föreskoleverksamheten, något som även läroplanen för förskolan betonar. Vi har valt att undersöka hur och varför pedagoger i förskolan använder sig av iPaden samt om de ser några möjligheter eller hinder med att integrera den i verksamheten. I litteraturdelen behandlas både teoretiska perspektiv och tidigare forskning releventa för det område som har undersökts. För att få tillgång till pedagogernas erfarenheter och tankar kring iPaden genomförde vi en kvalitativ undersökning i form av ett frågeformulär med öppna frågor. Kontakt upprättades via det sociala mediet Facebook där en intresseförfrågan lades ut på ett forum, iPad i skola och förskola. Sex pedagoger deltog i undersökninge. Ett informationsbrev och frågeformulär skickades därefter ut via e-mail tillpedagogerna. Deras svar bearbetades och analyserades utifrån ett konstruktivistiskt och sociokulturellt perspektiv. Utifrån det material som samlades in, både litteratur och erhållna svar från pedagogerna, kunde vi få svar på våra frågeställningar. Undersökningen visade att de tillfrågade pedagogerna främst använder surfplattan som ett kompletterande verktyg i verksamheten med syfte att underlätta dokumentationen av barns lärande och utveckling. Det framgick även, utifrån undersökningen, att det finns både fördelar och nackdelar med att integrerar iPaden i förskolan.  
author Lang, Josefin
Carlberg, Frida
author_facet Lang, Josefin
Carlberg, Frida
author_sort Lang, Josefin
title iCan with iPad : en kvalitativ undersökning kring pedagogers användning av iPad i förskoleverksamheten
title_short iCan with iPad : en kvalitativ undersökning kring pedagogers användning av iPad i förskoleverksamheten
title_full iCan with iPad : en kvalitativ undersökning kring pedagogers användning av iPad i förskoleverksamheten
title_fullStr iCan with iPad : en kvalitativ undersökning kring pedagogers användning av iPad i förskoleverksamheten
title_full_unstemmed iCan with iPad : en kvalitativ undersökning kring pedagogers användning av iPad i förskoleverksamheten
title_sort ican with ipad : en kvalitativ undersökning kring pedagogers användning av ipad i förskoleverksamheten
publisher Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö
publishDate 2013
url http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-11895
work_keys_str_mv AT langjosefin icanwithipadenkvalitativundersokningkringpedagogersanvandningavipadiforskoleverksamheten
AT carlbergfrida icanwithipadenkvalitativundersokningkringpedagogersanvandningavipadiforskoleverksamheten
_version_ 1716668667968618496