Methods for validating a flight mechanical simulation model for dynamic maneuvering

Flight mechanical simulators play an important role in the design steps during development of a new aircraft. To be able to simulate and evaluate flight mechanical characteristics during development it is important to minimize development time and cost while keeping flight safety high during early f...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Senneberg, Sofia
Format: Others
Language:English
Published: KTH, Flygdynamik 2021
Subjects:
Online Access:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-299412
Description
Summary:Flight mechanical simulators play an important role in the design steps during development of a new aircraft. To be able to simulate and evaluate flight mechanical characteristics during development it is important to minimize development time and cost while keeping flight safety high during early flights. The aim of the project presented in this thesis is to develop a method for validating a flight mechanical simulator against flight test data from dynamic maneuvering. An important part in this thesis is about how deviations in the result data can be found and analyzed, for example deviations between aircraft individuals or store configurations. The work presented here results in a good model for comparison of a big amount of data where it is easy to backtrace where the deviation occurs. === Flygmekaniska simulatorer är av stor betydelse under utvecklingen av ett nytt stridsflygplan. Möjligheten att simulera och utvärdera under tidens gång har stor betydelse både ur tid- och kostnadsbesparings perspektiv men även ur flygsäkerhetsperspektiv när det är dags för första flygning. Syftet med det här projektet är att utveckla en metod för jämförelse mellan simulering och flygprov för att validera hur bra den flygmekaniska simulatorn kan förutspå flygplansbeteende. En viktig del i projektet syftar till hur skillnader i resultaten kan hittas och analyseras, till exempel skillnader mellan olika flygplansindivider eller lastkonfigurationer. Arbetet presenterat här har resulterat i en modell som är bra för jämförelse av en stor mängd data där det är enkelt att spåra var skillnaderna har uppstått.