ارتباط انگیزۀ مشارکت ورزشی و رضایتمندی ورزشکاران رشته های منتخب ورزشی

هدف پژوهش حاضر، مطالعۀ ارتباط انگیزة مشارکت ورزشی و رضایتمندی ورزشکاران رشته‌های منتخب ورزشی شهر کامیاران بود. 265 نفر از ورزشکاران چهار رشتۀ تیمی (فوتبال، والیبال، بسکتبال و هندبال) و دو رشتۀ انفرادی (کونگ‌فو و تکواندو) به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان پرسش‌نامه‌های انگی...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: وحید مرادی, خیدان حاتمی, جلیل مرادی
Format: Article
Language:fas
Published: Sport Sciences Research Institute 2017-05-01
Series:مطالعات روان‌شناسی ورزشی
Subjects:
Online Access:http://spsyj.ssrc.ac.ir/article_930_3700f337c98b2ebe5fe19346530213af.pdf