اثرات باد گرمش بر وضعیت جوی ایستگاه همدیدی رشت

گرمش بادی گرم و خشک است که بیشتر در فصل سرد سال، در شمال رشته کوه البرز می وزد. علت اصلی ایجاد باد گرمش استقرار سامانه پرفشار و یا زبانه آن بر روی فلات ایران و سامانه کم فشار و یا زبانه آن بر روی جنوب دریای کاسپین است. باد گرمش باعث افزایش پتانسیل آتش سوزی جنگل ها، آلودگی هوا، ذوب برف، ایجاد حساسیت...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: حسین عابد, فاطمه صحراییان, پرویز رضایی
Format: Article
Language:English
Published: Ferdowsi University of Mashhad 2015-05-01
Series:جغرافیا و مخاطرات محیطی
Subjects:
Online Access:https://geoeh.um.ac.ir/article_28612_60cb5027e0d4c9b0d32b8e997fa87ed3.pdf