ارتباط بین ناهنجاری های سربه جلو و هایپرکایفوزیس سینه ای با عملکرد ریوی، ناهنجاری های ستون فقرات، دامنه حرکتی و قدرت عضلات گردن و شانه: یک مطالعه مقطعی

<strong>مقدمه و اهداف</strong><br /> در جستجوی منابع مشخص شد رابطه بین ناهنجاری­های سربه­جلو و هایپرکایفوزیس با برخی فاکتورهای فیزیکی افراد مبتلا نامعلوم است؛ بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین ناهنجاری­های سربه­جلو و هایپرکایفوزیس با عملکرد ریوی، ناهنجاری­های ستون فقرات، دا...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: کریم محمد جبار, فرزانه گندمی
Format: Article
Language:fas
Published: Shahid Beheshti University of Medical Sciences 2020-12-01
Series:Ṭibb-i Tavānbakhshī
Subjects:
Online Access:http://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1101030_7bd00238f49bfba5825961bac4e95da6.pdf