مطالعه ژئوشیمیایی و مدلسازی تاریخچه حرارتی و تدفین میادین نفتی درود و نوروز

آنالیزهای ژئوشیمیایی و مدلسازی تاریخچه تدفین و حرارتی میادین درود و نوروز واقع در شمال غرب خلیج­فارس، بحث اصلی این مقاله است. 5 نمونه نفتی از مخازن فهلیان (یاماما)، آسماری و فهلیان (منیفا) میدان درود- خارگ و مخازن کژدمی (نهرعمر) و کژدمی (بورغان) میدان نوروز مورد ارزیابی‌های ژئوشیمیایی قرار گرفته است...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: زهرا صادق طبقی, احمد رضا ربانی
Format: Article
Language:fas
Published: Imam Khomeini International University 2016-11-01
Series:Muhandisī-i manābi̒-i ma̒danī
Subjects:
Online Access:http://jmre.journals.ikiu.ac.ir/article_964_bc7560b029eb0c6971dfa816eabcd96b.pdf