بررسی رسوب­ گذاری و جهت جریان آن با مدل سازی نرم ­افزاری جریان در سواحل کوه مبارک

در این پژوهش سواحل کوه مبارک از نقطه‌نظر وضعیت  جریان  و رژیم رسوب‌‌گذاری و فرسایش مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت مدل‌سازی جریان، از نرم‌ افزار MIKE-21با استفاده از اطلاعات آ‌بنگاری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در این منطقه، بهره‌‌جویی شده است. همچنین تصاویر هوایی و ماهواره‌‌ای سواحل کوه مبارک در...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: محمد اکبری, خدایار سپهوند, مهدی کریمی
Format: Article
Language:fas
Published: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 2014-04-01
Series:اطلاعات جغرافیایی
Subjects:
Online Access:http://www.sepehr.org/article_13057_5932776e0a25d89bcb862bac6758eb35.pdf