Corrigendum to ‘Conditioned medium-electrospun fiber biomaterials for skin regeneration’ [Bioact. Mater. 6 (2021) 361–374]

Bibliographic Details
Main Authors: Lu Chen, Liying Cheng, Zhen Wang, Jianming Zhang, Xiyuan Mao, Zhimo Liu, Yuguang Zhang, Wenguo Cui, Xiaoming Sun
Format: Article
Language:English
Published: KeAi Communications Co., Ltd. 2021-09-01
Series:Bioactive Materials
Online Access:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452199X21000505