بررسی دید عمق و هترفوریا در دانشجویان علوم آزمایشگاهی مشهد درسال 1390

هدف: تعیین دید عمق و هتروفوریا در دانشجویان علوم آزمایشگاهی مشهد روش بررسی: در این مطالعه مقطعی از بین153 نفر دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تعداد 42 نفر بطور تصادفی برای این پژوهش انتخاب گردیدند. معاینات چشمی شامل تعیین عیب انکسار به روش ابجکتیو و سابجکتیو و بررسی هتروفوریا  با ا...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: عباس عظیمی خراسانی, جواد هرویان, علی عمادزاده, ناهید مسیح پور, مهرنوش قتبری گله داری, فرشته تاج دینی, منیره محجوب, حسین حسینی یزدی
Format: Article
Language:English
Published: Mashhad university of medical Sciences 2013-03-01
Series:Journal of Paramedical Science and Rehabilitation
Subjects:
Online Access:http://jpsr.mums.ac.ir/pdf_503_47071c403f3e1bb855e78cccb77da994.html