تشکیل و تکامل تنگ‌ها در زاگرس چین خورده مطالعه موردی: تنگ تکاب در تاقدیس خاویز، شمال شرق بهبهان

تنگ‌ها از جالب توجه‌ترین و پیچیده‌ترین پدیده­ های ژئومورفولوژیکی محسوب می‌شوند. این جلب توجه و پیچیدگی منجر به وضع فرضیه‌هایی چند در مورد چگونگی تشکیل آنها گردیده است. فرضیه‌هایی که به دلیل کثرت استفاده بعضاً جنبه کلاسیک پیدا کرده‌اند. در این تحقیق دره عرضی تنگ تکاب در تاقدیس خاویز واقع در شمال شرقی...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: غلامحسین اسکانی کزازی
Format: Article
Language:fas
Published: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 2013-02-01
Series:اطلاعات جغرافیایی
Subjects:
Online Access:http://www.sepehr.org/article_26032_2c80379f6967ca1bc1191e9a153e3d83.pdf