بررسی آزمایشگاهی برهم‌کنش سنگ و سیال در تزریق گاز دی‌اکسیدکربن در یک مخزن ماسه‌سنگی حاوی نفت سنگین با تراوایی بالا

برهم‌کنش سنگ و سیال نقش مهمی در بسیاری از جنبه‌های مطالعاتی ارزیابی سازند و تعیین مشخصات مخزن ایفا می‌کند. واکنش شیمیایی سیالات تزریق‌ شده با سنگ و سیال مخزن به دلیل تغییر خواص نفت و همچنین تغییر خواص پتروفیزیکی سنگ، بازدهی فرآیندهای ازدیاد برداشت نفت را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین، بررسی این بر...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: سید جمال الدین آروس, الناز خداپناه, سید علیرضا طباطبائی نژاد
Format: Article
Language:fas
Published: Research Institute of Petroleum Industry 2020-12-01
Series:Pizhūhish-i Naft
Subjects:
Online Access:https://pr.ripi.ir/article_1111_bfbc18e137ce8cd084b92a5fae7d82f7.pdf