بررسی رفتار زادآوری گونه‌های درختی بنه و کیکم به منظور شناخت چگونگی استقرار طبیعی آن در جنگل‌های زاگرس

به منظور تعیین نحوه استقرار طبیعی زادآوری جنسی بنه و کیکم، سه توده از جنگل‌های حفاظت شده دالاب، استان ایلام، با شرایط توپوگرافیک متفاوت در فصول بهار و تابستان 1395 بررسی شد. موقعیتهای استقرار زادآوری شامل "زیر تاج درخت"، "زیر و پناه درختچه‌"، "زیر و پناه بوته‌"، "...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: احمد حسینی, جعفر حسین زاده
Format: Article
Language:fas
Published: Alzahra University 2018-11-01
Series:زیست‌شناسی کاربردی
Subjects:
Online Access:http://jab.alzahra.ac.ir/article_3732_3da1fd1220430d6c690cd6c5151d4395.pdf