تحلیل رخساره‌های میکروسکوپی و الکتریکی مخزن بنگستان در میدان منصوری

مطالعه رخساره‌های الکتریکی یکی از روش‌های مفید در تحلیل پتروفیزیکی چاه‌های فاقد اطلاعات واقعی زمین‌شناسی است که می‌تواند برای تعیین ویژگی‌های مخزنی نیز مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق با بررسی مقاطع نازک مغزه‌های موجود یکی از چاه‌های مخزن بنگستان در میدان منصوری، سه رخساره رسوبی شناسایی شده است...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: یاسر نوریان, سید رضا موسوی حرمی, اسداله محبوبی, سید علی‌اکبر عبدالهی موسوی
Format: Article
Language:fas
Published: Research Institute of Petroleum Industry 2015-06-01
Series:Pizhūhish-i Naft
Subjects:
Online Access:https://pr.ripi.ir/article_489_433a9935746e36ae6b92fabaf7761080.pdf