İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinde Akademik Motivasyon ile Psikolojik İyi Oluş İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

Bu çalışma akademik motivasyon ve psikolojik iyi oluş ile demografik ve bazı bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bireyin akademik olarak motive olması özgüven, kendini kabul, amaçlılık, yeterlik ve özerklik gibi iç kaynakların geliştirilmesiyle mümkü...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Zeynep Özcan, Faruk Karaca
Format: Article
Language:Arabic
Published: Atatürk University 2018-12-01
Series:İlahiyat Tetkikleri Dergisi
Subjects:
Online Access:https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilted/issue/41875/447368?publisher=atauni