شناسایی لگوم‌های علوفه‌ای مناسب برای کشت در سال‌ آیش در مناطق دیم

چکیده      به منظور شناسایی لگوم علوفه‌ای مناسب برای کشت در سال‌های آیش مناطق دیم، آزمایشی به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی تیکمه‌داش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی در سال‌های 1390 و 1391 اجرا شد. چهار نوع لگوم علوفه‌ای شامل ماشک...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: حسن منیری فر
Format: Article
Language:fas
Published: University of Tabriz 2016-02-01
Series:Journal of Agricultural Science and Sustainable Production
Subjects:
Online Access:http://sustainagriculture.tabrizu.ac.ir/article_4490_ccd086c9d3e03e7326a9ba4c82ab2370.pdf