بررسی عوامل مؤثر بر توان سازگاری کشاورزان دربرابر تغییرات اقلیم (مطالعة موردی: گندم‌کاران شهرستان سرپل ذهاب، استان کرمانشاه)

تغییرات اقلیم در بسیاری از نقاط جهان آثار خود را در دهة اخیر بر‌‌‌جای گذاشته است و انتظار می‌رود تأثیر این تغییرات در دهه‌های آینده تشدید شود. ایران نیز از این تغییرات وسیع در امان نبوده و آثار آن در بسیاری از مناطق مشاهده شده است. یکی از راه‌های کاهش تأثیر این پدیده، سازگاری کشاورزان با تغییرات آب‌...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: فخرالدین خالدی, کیومرث زرافشانی, علی اصغر میرک زاده, لیدا شرفی
Format: Article
Language:fas
Published: University of Tehran 2015-09-01
Series:Pizhūhish/hā-yi Rūstāyī
Subjects:
Online Access:https://jrur.ut.ac.ir/article_56064_7a95e35a6fbccb866aadc7f0c1e56ad2.pdf