پذیرش آموزش الکترونیک در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

آموزش الکترونیک نقش حیاتی را در فرایند یادگیری- یاددهی ایفا می­کند و لازم است که در پژوهش­ها به آن توجه شود. برای رسیدن به این هدف لازم است پذیرش آموزش الکترونیک مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین، مطالعه حاضر پذیرش آموزش الکترونیک در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز را...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: فاطمه باجی, فریدون آزاده, زیور صباغی نژاد, امیر زال پور
Format: Article
Language:fas
Published: Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 2020-10-01
Series:توسعه آموزش جندی‌شاپور
Subjects:
Online Access:http://journals.ajums.ac.ir/article_118716_09fb5dc5ce34b99fed90c437ad6f096a.pdf