پایش روند افزایش شوری خاک در مخروط افکنه دامغان با استفاده از تکنیک های سنجش از دوری وداده های پیمایش

مخروط افکنه دامغان، واقع در شمال شهرستان دامغان، با توجه به استقرار در ناحیه با اقلیم خشک و همچنین به سبب بهره برداری‌های نادرست از توان‌های محیطی در چند دهه اخیر دچار مخاطره افزایش شوری خاک شده است. در این تحقیق با هدف روند‌یابی تغییرات زمانی و مکانی افزایش شوری خاک و با استفاده از داده‌های سنجش از...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: محمد شریفی کیا, عباسعلی افضلی
Format: Article
Language:English
Published: Ferdowsi University of Mashhad 2012-11-01
Series:جغرافیا و مخاطرات محیطی
Subjects:
Online Access:https://geoeh.um.ac.ir/article_25856_708687b63b6a59d0674971ff56d5a343.pdf