İş-Aile Çatışmasının İş Doyumu ve Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisi: Bilişim Sektörü Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

Amaç – Bilişim sektörü çalışanları üzerinde detaylı bir araştırma yaparak iş-aile ve aile-iş çatışmasının çalışanların iş doyumunu ve yaşam doyumunu nasıl etkilediğini saptamak Yöntem – Ankara ilinde, kamu ve özel kuruluşlarda bilişim personeli olarak çalışan 606 katılımcı ile anket çalışması yapıl...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Mehmet Nurettin Şimşek, Hakan Koç
Format: Article
Language:English
Published: Isarder 2021-06-01
Series:İşletme Araştırmaları Dergisi
Subjects:
Online Access:https://www.isarder.org/index.php/isarder/article/view/1200