PRESENTEEISM: NEDENLERİ, YARATTIĞI ÖRGÜTSEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR ALANYAZIN TARAMASI

Presenteeism, işgörenin rahatsızlığı bulunmasına rağmen işe gitmesini ve bu durumdan kaynaklanan verimlilik kayıplarını ifade etmektedir. Türkiye’de presenteeism ile ilgili görgül çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Bu nedenle, presenteeism kavramı ile ilgili daha önce yapılmış çalışmaların ince...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Ömer Çoban, Serhat Harman
Format: Article
Language:English
Published: Selçuk University 2012-06-01
Series:Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi
Subjects:
Online Access:https://dergipark.org.tr/tr/pub/susead/issue/28412/302334?publisher=selcuk