بررسی تکرارپذیری مقیاس اندازه گیری راستا و دامنه حرکتی ستون فقرات در کودکان فلج مغزی اسپاستیک

مقدمه و اهداف فلج مغزی اختلالی غیر پیشرونده است اما سیستم عضلانی اسکلتی می تواند به مرور دچار ناهنجاری های ثانویه شود. از جمله ی این ناهنجاری ها کانترکچر ها و انحرافات ستون فقرات هستند که تاثیری منفی بر مهارت های حرکتی، مهارتهای مراقبت از خود و فعالیت های روزمره ی زندگی بیماران می گذارد، به طوریکه غ...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: قدسیه جوینی, پروین راجی, احمدرضا باغستانی, فاطمه پرویزی
Format: Article
Language:fas
Published: Shahid Beheshti University of Medical Sciences 2015-01-01
Series:Ṭibb-i Tavānbakhshī
Subjects:
Online Access:http://medrehab.sbmu.ac.ir/pdf_1100063_9758782a78ba762636e0118b17e7ac4d.html