کاربرد GIS به منظور تجزیه و تحلیل کیفیت هوا در شهر Taichungتایوان

این مقاله مقدماتى از ارزیابى وضعیت آلودگى هوا در یک منطقه شهرى ارائه مى‏ نماید. نویسنده، سیستم اطلاعات جغرافیایى (GIS) را که مدل توزیع وسایل نقلیه، مدل انتشار مواد آلاینده، مدل روند پیشرفت و داده‏ هاى مربوطه را ترکیب مى‏ کند. به منظور تخمین انتشار و توزیع فضایى آلاینده ‏هاى ترافیک در  Taichungتایوان...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: علی اکبر رسولی, مسعود مینائی
Format: Article
Language:fas
Published: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 2008-04-01
Series:اطلاعات جغرافیایی
Subjects:
Online Access:http://www.sepehr.org/article_27614_ee3cc7f493f844a6a9b6a87958426078.pdf