Örgüt İkliminin Örgüt Temelli Özsaygı ve Öznel İyi Oluş Üzerindeki Etkisi: Kobi’ler Üzerinde Bir Araştırma

Amaç – Bu çalışmanın amacı, çalışanların örgüt iklimine ilişkin algılarının örgüt temelli özsaygı ve öznel iyi oluş üzerindeki etkisini belirlemektir. Yöntem – Çalışma Konya ilinde Büsan Organize Sanayi Bölgesi'nde Kobi çalışanları üzerinde (N:157) gerçekleştirilmiştir. Çalışma için birincil v...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Tahir Akgemci, Aleem Abdul-Kareem, Esra Kızıloğlu
Format: Article
Language:English
Published: Isarder 2021-06-01
Series:İşletme Araştırmaları Dergisi
Subjects:
Online Access:https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/994