Öz Kendilik Değerlendirmesinin Presenteeism Üzerine Etkisinde Çalışmaya Tutkunluğun Aracılık Rolü

Amaç – Bu çalışmanın amacı, öz kendilik değerlendirmesinin presenteeism üzerine etkisinde çalışmaya tutkunluğun aracılık rolünü incelemektir. Yöntem –Araştırmanın örneklemini banka, iletişim, otel ve restoran gibi hizmet sektörü kurumlarından ankete katılan 293 satış çalışanı oluşturmaktadır. Kol...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Ali ACARAY
Format: Article
Language:English
Published: Isarder 2019-06-01
Series:İşletme Araştırmaları Dergisi
Subjects:
Online Access:https://www.isarder.org/2019/vol.11_issue.2_article12_abstract.pdf