بررسی سلامت روانی دانشجویان کارورز پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

<span>یکی از دغدغه‌های ذهنی جوامع امروزی تأمین سلامت و تندرستی افراد است. سلامتی، رفاه و آسایشی است که در اثر تعامل جنبه‌های روانی، اجتماعی و جسمی فرد حاصل می‌گردد. بررسی بهداشت روانی شخص و سازگاری مناسب وی در زمینه‌های شغلی از اهداف کلی پژوهش می‌باشد و این مطالعه، وضعیت سلامت عمومی دانشجویان...

Full description

Bibliographic Details
Format: Article
Language:fas
Published: Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 2011-04-01
Series:توسعه آموزش جندی‌شاپور
Subjects:
Online Access:http://journals.ajums.ac.ir/article_90487_458bbf864cc789deb4a66f77512aec6b.pdf