ارتباط استحکام ذهنی و تعهد ورزشی ورزشکاران رشته‌های تیمی و انفرادی

هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط استحکام ذهنی و تعهد ورزشی ورزشکاران رشته‌های تیمی و انفرادی بود. 196 نفر از ورزشکاران به روش نمونه­گیری دردسترس از رشته‌های ورزشی تیمی و انفرادی انتخاب شدند و پرسش‌نامه­های تعهد ورزشی اسکان لن و همکاران (1993) و استحکام ذهنی کلاف و همکاران (2002) را تکمیل کردند. نتایج هم...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: جلیل مرادی, فردین زارعی
Format: Article
Language:fas
Published: Sport Sciences Research Institute 2018-09-01
Series:مطالعات روان‌شناسی ورزشی
Subjects:
Online Access:https://spsyj.ssrc.ac.ir/article_1380_fe1b80bf5391fc33d8a0e09cb5043525.pdf