ş-Aile Çatışmasının İş Doyumu ve Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisi: Bilişim Sektörü Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma1 (The Effect of Work-Family Conflict on Job Satisfaction and Life Satisfaction: A Research on IT Sector Employees)

Amaç – Bilişim sektörü çalışanları üzerinde detaylı bir araştırma yaparak iş-aile ve aile-iş çatışmasının çalışanların iş doyumunu ve yaşam doyumunu nasıl etkilediğini saptamak Yöntem – Ankara ilinde, kamu ve özel kuruluşlarda bilişim personeli olarak çalışan 606 katılımcı ile anket çalışması yap...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Mehmet Nurettin ŞİMŞEK, Hakan KOÇ
Format: Article
Language:English
Published: Isarder 2020-10-01
Series:İşletme Araştırmaları Dergisi
Subjects:
Online Access:https://www.isarder.org/2020/vol.12_issue.3_article58.pdf