Hantverksvetenskap och vetenskapligt hantverk

Artikeln handlar om de nationella utvärderingarna av hantverksinriktade högskoleutbildningar som har genomförts i Högskoleverkets och senare i Universitetskanslersämbetets regi mellan åren 1997 och 2015. Den övergripande frågan är vad akademiseringen gör med utbildningar som har sin grund i ett pro...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Gunnar Almevik
Format: Article
Language:Danish
Published: Formakademisk, Oslo 2019-10-01
Series:FORMakademisk
Online Access:https://journals.hioa.no/index.php/formakademisk/article/view/2310