وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر آن در دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز

مدیریت دانش در دانشگاه به عنوان سازمانی که به دنبال پیشرفت و حفظ مزیت رقابتی    می­باشد، حیاتی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر آن در دانشگاه علوم پزشکی جندی­شاپور اهواز انجام گردید. مطالعه­ی حاضر توصیفی-تحلیلی با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده بر روی 83 ن...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: عفت جهانبانی, منیره داودی, زهرا لطفی زاده, مرتضی عرب زوزنی
Format: Article
Language:fas
Published: Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 2018-02-01
Series:توسعه آموزش جندی‌شاپور
Subjects:
Online Access:http://journals.ajums.ac.ir/article_82949_e93a2553d4f344ef70b674a2080378b1.pdf