اثر سطوح مختلف پودر کرم خاکی(Eisenia fetida) بر عملکرد و کیفیت گوشت ران و سینه در جوجه های گوشتی

آزمایش حاضر به منظور تعیین اثر سطوح مختلف پودر کرم­خاکی<em>(Eisenia fetida)</em>بر عملکرد و کیفیت گوشت ران و سینه در جوجه­های گوشتی انجام شد.بدین منظور از یک طرح کاملاً تصادفی با چهار سطح پودر کرم­خاکی (صفر، 2، 4 و 6 درصد) با استفاده از 96 قطعه جوجه نر یک روزه سویه تجاری راس 308 استفاده...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: حمید غلامی, محمود شمس شرق, مهدی ضرابی, سعید زره داران
Format: Article
Language:fas
Published: University of Guilan 2016-05-01
Series:تحقیقات تولیدات دامی
Subjects:
Online Access:https://ar.guilan.ac.ir/article_1726_7144eed3220902b8ea7e08c2c9ea5843.pdf