رضایتمندی دانشجویان رشته ی پزشکی از اجرای یک روش آموزشی بیمار_محور در بخش کودکان بیمارستان گلستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

: از آن جایی که آموزش بالینی در تربیت پزشکان نقش کلیدی دارد. توجه به عوامل مؤثر در این حیطه بر کیفیت آموزش بالینی حائز اهمیت می باشد. این مطالعه با هدف بررسی رضایتمندی دانشجویان از اجرای یک روش آموزشی بیمار- محور در بخش کودکان بیمارستان گلستان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 91-90 اجرا شد...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: علی اکبر مومن, عبدالحسین شکورنیا
Format: Article
Language:fas
Published: Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 2014-06-01
Series:توسعه آموزش جندی‌شاپور
Subjects:
Online Access:http://journals.ajums.ac.ir/article_79699_84083e7e01a988a41f28a240d427f37c.pdf