بررسی همبستگی ژئوشیمیایی عناصر در سیستم‌های عددی باز و بسته مطالعه موردی کانسار مس کوه پنج (استان کرمان)

داده‌های ژئوشیمیایی به علت حضور داده‌های پرت و همچنین وجود چولگی در توزیع داده‌ها معمولاً به صورت داده‌های ترکیبی که دارای سیستم عددی بسته هستند، مطرح می‌شوند. سیستم عددی بسته به مجموعه داده‌هایی گفته می‌شود، که متشکل از چند متغیر می‌باشند،مجموع مقادیر متغیرها معمولاً ثابت و برابر واحد (100%) است. د...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: پریسا روشنی رودسری, احمدرضا مختاری, سید حسن طباطبایی
Format: Article
Language:English
Published: Yazd University 2013-01-01
Series:Analytical and Numerical Methods in Mining Engineering
Subjects:
Online Access:http://anm.yazd.ac.ir/pdf_285_638d1bfc5e40cb3231e7d2c5402bd02f.html