TỔNG HỢP, ĐẶC TRƯNG VÀ HOẠT TÍNH QUANG XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU Cu2O/TiO2/rGO DƯỚI TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG KHẢ KIẾN

Trong bài báo này, vật liệu quang xúc tác Cu2O/TiO2/rGO đã được tổng hợp bằng phương pháp thuỷ nhiệt. Các mẫu tổng hợp được đặc trưng bằng các phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), hồng ngoại (FT−IR), năng lượng tán xạ tia X (EDX), hiển vi điện tử truyền qua (TEM), UV−Vis rắn và đẳng nhiệt hấp phụ − khử...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Nguyen Thi Anh Thu, Nguyen Le My Linh, Hoang Van Duc
Format: Article
Language:English
Published: HUJOS 2020-03-01
Series:Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên
Subjects:
Online Access:http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/5524