NEYLÎ’NİN “HÔŞÂ HİKÂYE-İ MANZÛME-İ DİL-CÛ ÂZMÂYİŞ-İ TAB‘-I NÂDİRE-GÛ” ADLI MESNEVİSİNİN “LEYLA VÜ MECNÛN, HÜSN Ü AŞK” MESNEVİLERİ VE “ASLI İLE KEREM” HALK HİKÂYESİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

Neylî, 18.Yüzyılda yaşamış, kendisini iyi yetiştirmiş, bilgi ve kültür bakımından birikimli klasik edebiyat şairlerindendir. Çeşitli devlet görevlerinde bulunmuştur. Şiirleri ilgi çekicidir. Divanında yer alan “Hôşâ Hikâye-i Manzûme-i Dil-cû Âzmâyiş-i Tab‘-ı Nâdire-gû” adlı hikâyesi, yapı itibariyle...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Adnan UZUN
Format: Article
Language:Arabic
Published: Karabuk University 2012-09-01
Series:Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
Subjects:
Online Access:http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/41