بررسی زون‌های غنی از ماده آلی با استفاده از داده‌های ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی سازندهای پابده و کژدمی در میادین نفتی آغاجاری و پازنان

در این پژوهش براساس داده‌های ژئوشیمیایی و پتروفیزیکی، عمق دقیق سنگ‌های منشاء احتمالی سازندهای پابده و کژدمی در میادین نفتی آغاجاری و پازنان تفکیک شده و گسترش این سازندها (ضخامت) و تغییرات ماده آلی در دیگر چاه‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. سازند پابده را از نظر میزان TOC می‌توان به 3 بخش فوقانی و...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: نرگس عدالتی منش, علی کدخدایی, بهرام علیزاده, محمد حسین حیدری فرد
Format: Article
Language:fas
Published: Research Institute of Petroleum Industry 2016-02-01
Series:Pizhūhish-i Naft
Subjects:
Online Access:https://pr.ripi.ir/article_453_aa820183da725f44e5dc4a6b18b075f7.pdf