مقایسه‌ی نظرات اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در مورد مشاوره و راهنمایی تحصیلی

<span>دانشگاه‌ها مسؤولیت خطیری در تربیت دانشجویان بر عهده دارند و برای رسیدن به این هدف، ارائه‌ی مشاوره و راهنمایی تحصیلی دانشجویان یک ضرورت است. این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه‌ی نظرات اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در مورد مشاوره و راهنمایی تحصیلی در دانشگاه، طراحی و...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: عبدالحسین شکورنیا, پوراندخت اسدالهی, حسین الهام پور, علی خدادادی
Format: Article
Language:fas
Published: Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 2012-12-01
Series:توسعه آموزش جندی‌شاپور
Subjects:
Online Access:http://journals.ajums.ac.ir/article_90463_caeeb5a6ec7883ce28a57f1c963e2887.pdf