بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقۀ تنگ خشک یاسوج (استان کهگیلویه و بویراحمد)

چکیده در پژوهش حاضر، فلور منطقۀ تنگ خشک واقع در شهرستان بویراحمد در استان کهگیلویه و بویراحمد، با وسعت تقریبی 10 هزار هکتار و محدودۀ ارتفاعی بین 2037 تا 2600 متر از سطح دریا و در موقعیت جغرافیایی '41 °51 تا '48 °51 درجۀ طول شرقی نصف‌النهار گرینویچ و '23 °30 تا '30 °30 درجۀ عرض شم...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: عزیزالله جعفری کوخدان, هدا بهرامی
Format: Article
Language:fas
Published: University of Isfahan 2019-09-01
Series:Taxonomy and Biosystematics Journal
Subjects:
Online Access:https://tbj.ui.ac.ir/article_25048_9201ddaaf29bb6055163b90a75253192.pdf