ارزیابی حساسیت بینایی محیطی و مرکزی در نزدیک بینی خفیف و متوسط

هدف: بررسی همبستگی میزان نزدیک‌بینی و حساسیت بینایی محیطی و مرکزی در موارد خفیف و متوسط نزدیک‌بینی به کمک دستگاه پریمتری هامفری روش بررسی: ۲۹ فرد (۵۸ چشم) با میانگین عیب انکساری نزدیک‌بینی 1/2±2/98- تحت ارزیابی حساسیت بینایی محیطی با روش Peripheral 60-4 و توسط دستگاه پریمتری هامفری قرار گرفتند. محدو...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: امیرحسین میرفندرسکی, علی میرزاجانی, محمدرضا منصوری, مهدی خبازخوب
Format: Article
Language:English
Published: Mashhad university of medical Sciences 2016-07-01
Series:Journal of Paramedical Science and Rehabilitation
Subjects:
Online Access:http://jpsr.mums.ac.ir/article_7350_c9c4e3212edb2474f93ab7f2a2bf5655.pdf