Öznel İyi Oluş Halinin İşe Tutkunluğa Etkisi: Sinop İli Tekstil Sektörü Örneği

Bu çalışmanın amacı, tekstil çalışanların öznel iyi oluşlarının işe tutkunluk üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu doğrultuda çalışmada öznel iyi ve işe tutkunluk kavramları ilgili literatür çerçevesinde araştırılmış, ardından ilişkilere yönelik hipotezler geliştirilmiştir. Çalışmada ele alınan kav...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Gaye ATİLLA, Gizem YILDIRIM
Format: Article
Language:English
Published: Kirklareli University 2019-09-01
Series:Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Subjects:
Online Access:https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujfeas/issue/48895/584323?publisher=klu