انحناهای ستون فقرات در صفحه سهمی، شانه گرد و تیلت لگن در دختران کاراته‌کا و غیرورزشکار

<strong>زمینه و هدف: </strong>تمرینات ورزشی به عنوان شکل خاصی از فعالیت‌‌های بدنی جهت‌دار، ممکن است بر فرآیند شکل‌گیری وضعیت‌ بدنی، اثرات مهمی داشته باشد. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی و مقایسه وضعیت بدنی دختران کاراته‌کا با افراد غیرورزشکار بود. <strong>روش تحقیق: </strong>50 نفر...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: شهاب الدین باقری, فرزانه ساکی, نفیسه آقامحمدی, منصوره طاهری نیا
Format: Article
Language:fas
Published: University of Birjand 2018-01-01
Series:مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش
Subjects:
Online Access:http://jpsbs.birjand.ac.ir/article_757_8c539205d7d9567acf6b593574264e32.pdf