Analisis lakuan tutur dalam ruangan status Facebook

Kajian ini meneliti fungsi komunikasi melalui lakuan tutur yang disampaikan oleh pengguna media sosial melalui ruangan/aktiviti kemas kini status (update status). Kajian ini memfokuskan kepada media sosial iaitu facebook dengan anggapan medium ini merupakan rangkaian sosial secara online yang paling...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Maslida Yusof (Author), Karim Harun (Author)
Format: Article
Language:English
Published: Pusat Pengajian Media dan Komunikasi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2015.
Online Access:Get fulltext