Vegetationsförändringar på Hökensås

Sandtallskogar är en av Sveriges mest hotade naturtyper. Utmärkande för sandtallskog är att det är en torr, näringsfattig och ljusöppen miljö. I dessa skogar finns en rik artmångfald som hotas av bland annat exploateringar, igenväxning och brist på ekologiska störningar som till exempel brand och be...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Svantesson, Maria
Format: Others
Language:Swedish
Published: Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap 2020
Subjects:
Online Access:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-18819