Förskolebarns interaktion och kommunikation med iPad : En kvalitativ observationsstudie om barns användande av iPad på förskolan

Den kvalitativa studiens syfte var att beskriva och förstå barns kommunikation och interaktion vid användning av iPad. Observationer har skett på tre olika förskolor som aktivt använder iPad i sin verksamhet. Studien har utgått ifrån sociokulturella teorin om att barn lär av varandra i interaktion....

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Hjort, Lisa, Lind, Eva
Format: Others
Language:Swedish
Published: Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande 2014
Subjects:
Online Access:http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-9052